Standerhejsning 17.08.2020

Så er vi tilbage fra sommerferie og spejderåret er i gang.

Vi var alle både spejdere, forældre og søskende samlet til en hyggelig opstart, hvor vi startede med, at dem der skulle videre til nye enheder fik sagt farvel i deres gamle enheder og optaget i deres nye enheder. Bagefter var der grillmad til alle.

Velkommen til de nye spejdere og deres familier og tak for en rigtig hyggelig aften til Jer alle og tak for hjælpen med border, stole og madlavning.

Corona-pause for spejdermøder og -ture!

Som alle nok har bemærket, er verdenen sat på pause for at undgå smitte med Convid-19 eller Corona virus.

Det betyder desværre, at vi også holder midlertidig pause fra spejdermøderne og -ture.

Vi håber at kunne starte op igen, når skoler og offentlige instanser er tilbage igen.

Men indtil da kan du holde dig igang med spejderaktiviteter, når vi spejder-hjemmefra!

Følg med på vores Egedal-Spejder Hjemmefra side, og tilmeld dig nyhedsmailen her.

Visions- og planlægningsdag 2019

Så har alle ledere været samlet en hel lørdag og arbejdet med visioner for KFUM-Spejderne i Egedal.

Der er kommet mange gode ideer og tanker, og lagt mange planer for det kommende år.

En rigtig produktiv dag, som vi glæder os til at alle vores spejdere vil opleve resultatet af det næste år.

Årsmagasin for 2016

Læs årsmagasinet for 2015 på https://issuu.com/egedal-spejder/docs/egedal_gruppe___rsmagasin_2015

I dette års udgave af årsmagasinet kan du læse om, hvad alle vores enheder har lavet det sidste år.

Vi bringer historier fra de små egernspejdere, der starter som 3-årige og fra vores støtteforening, Vennerne, som snarere dækker alderen 70+ – og alt derimellem.

I dette magasin kan du blandt andet læse om :

  • Ridderweekend for spejderbørn og –unge i alle aldre.
  • De store spejderes sommerlejr i Tjekkiet
  • Vores nye styregrupper, der tager sig af drift og udvikling af alt fra bålpladser til hjemmesider.

God fornøjelse.

Og årets lederpris går til…

Til sommerafslutningen uddelte gruppelederen igen i år Egedal Gruppes Lederpris.

Prisen går til en spejderleder, som lederkollagerne synes har gjort noget særligt for gruppen i det forgangne år.

Lederprisen gik i år til Lotte Hedegaard, som er gruppeassistent og tropleder.

Hun fik prisen “for det store arbejde hun gør i rollen som gruppens sekretær og især for at have udvist stor vedholdenhed i arbejdet med at få kommunen til at igangsætte istandsættelsen af Egedal gruppes spejderhytte i Stenløse.

Hele teksten til Lederprisen 2015 lyder:

“Lotte er en god sekretær for gruppen.

Hun sørger for at sende indbydelser og informationer ud, registrere tilmeldinger, bestille varer hjem fra spejderbutikken, forfatte og distribuere referater og for at op­da­te­re vores medlemssystem, hjemmeside, adresselister og kalendere.

Hun samler trådene og stiller sig serviceminded til rådighed både for enhederne og for de opgaver, der løftes samlet i gruppen.

Lotte er nok den i Egedal gruppe, der sender allerflest e-mails ud, og det sætter vi stor pris på.

Også når det gælder mailkorrespondance med kommunen, er Lotte på sagen.

Hun er på fornavn med alle i kommunen, der er interessante at kende som frivillig forening, og hun påtager sig veloplagt opgaven, når der skal kommunikeres med kommunen. Også selvom hun bedst af alle ved, at det kommunikation med kom­munen kan være en langvarig og træg proces. 

Når det gælder vores spejderhytte i Stenløse, er kommunikation med kommunen af og til en nødvendighed, da det er kommunen, der har ansvaret for vedligeholdelse af hytten, mens det er os spejdere, der opdager, når det regner ind gennem taget.

Det har i årevis været et projekt at få kommunen til at bevilge et nyt tag til den nyeste del af spejderhytten, samt at få dem til at foretage flere andre reparationer.

Lotte har det sidste lange stykke tid været på sagen med kommunen. Først med et detektivarbejde for at finde frem til dem i kommunen, der er beslutningsdygtige i forhold til vores spejderhytte, og derefter har hun vedholdende og insisterende holdt kommunen op på deres ansvar for at vedligeholde vores spejderhytte.

Nu har Lottes anstrengelser båret frugt, i og med at kommunen endelig har sendt en kontrakt til underskrift hos en lokal håndværker.

Og når vi forhåbentlig snart kan igen holde spejdermøder i en hytte, der endnu en gang er både vind- og vandtæt, er det for en stor del Lottes fortjeneste.”

 

Mange gange tillykke til vores alle sammens Lotte.