Sådan startede det

Hvornår kom der grønne spejdere til Stenløse – og hvornår startede det rigtigt?
Det er nogle af de spørgsmål, der bliver besvaret i følgende uddrag af “Grønt Spejderarbejde i Stenløse”:

Det viser sig at allerede tilbage til den 11. september 1934, blev der oprettet en patrulje af Stenløse-drenge. Patruljen fik navnet “Stenfolket” og var blandt de første i den nystartede KFUM-Spejdergruppe “Fjordbyens Sønner” i Frederikssund. Patruljen eksisterede i 3-4 år før den hørte op. Omkring 1940 dukker patruljen op igen i Slagslunde, hvor patruljen virkede i hvert fald under hele anden verdenskrig.

Der skulle dog gå adskillige år, før der kom rigtig gang i spejderarbejdet, men nu fra en hel anden side. KFUK-spejderne i Jørlunde startede i januar 1941, og mange Stenløse piger cyklede de 10 km for at komme til patruljemøder. Det blev efterhånden til to Stenløsepatruljer, nemlig Egernet og Gemserne. Troppen var dygtigt ledet, hvilket blandt andet resulterede i to topplaceringer i landspatruljekonkurrencen.

Arbejdet fortsatte i Jørlunde indtil 1963, hvor der pludselig opstod plads- og ledermangel. Heldigvis havde lærerinde Kirsten Eriksen fra Sandbjergskolen på dette tidspunkt fattet interesse for spejderarbejdet og havde deltaget i møder i Jørlunde siden april 1963. Visse kredse i Stenløse kunne se, hvor det bar hen, og bad Kirsten Eriksen om at fortsætte arbejdet i Stenløse med deres støtte.

I løbet af efteråret tales der i dagbøger om en Stenløse trop, og der organiseres en patrulje mere, nemlig “Stormfuglene”. Der blev holdt patruljemøder i private hjem i Stenløse, men tropmøder i Jørlunde. Det sidste refererede tropmøde i Jørlunde er den 14. oktober 1963. Siden blev der holdt tropmøder i konfirmandstuen i Stenløse præstegård.

1. december 1963

Ifølge KFUK-spejdernes korpskontor blev Stenløse trop registreret som KFUK-spejderenhed den 1. december 1963. I begyndelsen var det altså KFUK-spejdere, der holdt spejdermøder i Stenløse, og sådan skulle det være i ca. 10 år før drengene kom med.

I denne periode bliver flere af ungdomskorpsene lagt sammen. Det Danske Pigekorps bliver lagt sammen med Det Danske Spejderkorps og FDF og FPF bliver lagt sammen. KFUK-spejderne og KFUM-Spejderne bliver ikke lagt sammen, men der blev lokalt indgået samarbejdsaftaler. På baggrund heraf besluttede KFUM-Spejderne i Ølstykke og KFUK-spejderne i Stenløse at forsøge sig med et juniorarbejde for 8-10 årige piger og drenge i Stenløse. Starten blev august 1972.

26. april 1973

Den første patrulje under KFUM-Spejderne blev en enhed med navnet “Rødfodsfalkene”. Drengepatruljen kom fra Ølstykke KFUM. Der blev presset på for at starte et fælles arbejde i Stenløse. Dette skete samtidigt med, at vi kunne holde flytte dag fra Stenløse Sognegård til Bækholmhytten. Stenløse KFUM blev optaget hos KFUM-Spejderne i Danmark den 26. april 1973.

I december 1986 blev det besluttet at ophøre samarbejdet med KFUK-spejderne.
En broget og urolig fortid, men meget interessant på mange måder. Det er trods alt lykkedes for os at lave et godt og spændende spejderarbejde for børn og unge i Stenløse.

Spejdernes lokalefaciliteter gennem årene.

Set i bakspejlet har gruppens 25/35-årige eksistens været en lang række af udfordringer, ikke alene m.h.t. de ændringer som naturligt følger med tidernes skiften og udfordringer til spejderbevægelsens stadige tilpasning af arbejdsmetoder og arbejdsstof, men også de skiftende krav til ressourcer og faciliteter.