Arresø division

Erindringer om Arresø division, af Arne Nielsen (tidligere divisionschef) i 2002.

Efter at have erfaret, at KFUM-spejderne skulle have planer om at ændre den organisatoriske opbygning, således, at pyramidestrukturen med distrikter og divisioner fremover kun skulle forvaltes gennem et flad organisation, bestående af nogle mindre, men flere distrikter, mente vi, at det kunne være opportunt at høre om Arresø Divisionens tilblivelse, inden den helt gik i glemmebogen.

Vi inviterede derfor tidligere og mangeårige divisionschef i Arresø Division, Arne Nielsen, der var med fra begyndelsen til at fortælle om divisionens historie. Det gjorde han ved en klubaften hos KFUM-spejdernes Venner i november måned 2002. Refereret i sammendrag fortalte han således:

KFUM-spejderne, der startede omkring 1909 var indtil 1918 organiseret i en enkelt division på Sjælland, men blev herefter delt i 2 divisioner. Den nordlige 2’den sjællandske divisions sydlige grænse blev Roskilde Landevej. I Hørsholm trop var der 2 stærke personligheder, J. Fabricius og ”BØVS”, som førte divisionen frem med succes. Divisionen, der jo havde sit kraftcentrum omkring Hørsholm blev naturligt nok kaldt Hjortedivisionen.

Fabricius, var den første danske spejder, der gennemførte Gilwell træningen i Gilwell park i England. En engelsk spejder gav ham en vandrestav som minde og hjemme monterede Fabricius den med en hjortetak i toppen med nedhængende blå og hvide bånd. De blå og hvide bånd svarede til divisionens tørklædefarver, som symboliserede blåt for spejderlovens §2: en spejder er tro og hvidt for § 10 en spejder ren i tanke, ord og handling. Staven blev det trofæ som divisionens spejdere dystede om i den årlige totemfejde.

Efterhånden som divisionen voksede blev divisionerne Værebro, Hareskov og Mølleå udskilt, men i begyndelsen af tresserne stod det klart, at der måtte deles endnu en gang. I første omgang forsøgte man sig med en administrativ deling i 3 territorier med hver sin chef, men i 1968 nedkom korpset med en overordnet styring gennem distrikterne, der skulle samle divisionernes kræfter omkring nogle aktivitets- ide- og uddannelsescentre. Det var nok katalysatoren, der satte gang i processen og medførte at Hjorte-divisionens ledere på divisionens 50.års fødselsdag tog konsekvensen og delte sig i de 3 divisioner Hjorte- Gurre- og Arresø Division. Hjortedivisionens gamle våbenskjold blev brugt som basis for de nye. Hjortedivisionens hjortetakker såvel som de blå- hvide farver findes stadig i de tre skjolde.

Tilsyneladende er tiden nu inde til endnu en gang at sadle om. Tiderne skifter og selv det gamle korps med de traditionsbundne vaner og arbejdsmetoder er nød til at være åben for fremtidens muligheder, behov og ressourcer.

Vi her i Stenløse har været en del af historien. Allerede da Frederikssund Trop startede i 1934 blev der oprettet en patrulje kaldet Stenfolket, som bestod af Stenløse-drenge. Den bestod vist i 3-4 år, men navnet lever videre i Stenløse gruppe.