Program for Bæverne

Halvårsprogram – Efterår 2021

Vi mødes hver mandag kl. 18.00 – 19.30. Vi starter op efter juleferien mandag den 10. januar 2022.

Bliv også medlem af gruppen KFUM-Spejderne i Egedal på Facebook, for at følge med i hvad vi laver, og snakke med spejderforældre og ledere.

* Med forbehold for ændringer

** Info følger

DatoStedAktivitet/mærkeBemærkning
August
16.StenløseStanderhejsning
23.SlagslundeBæverdammen
30.StenløseBæverdammen1 års stjerne til Isak
2 års stjerne til Malthe
September
05.SlagslundeHavedag*Kl. 9 – 12
06.StenløseBæverdammenInformationsmøde for forældrene
13.SlagslundeKirken
20.Skoven**Bål og hygge
27.StenløseKirken1 års stjerne til Arthur, Loui og Joachim
2 års stjerne til Kalvin
Oktober
03.StenløseHavedag***
04.SlagslundeKirken
Afventer ny dato**Distriktsturnering*
11.SlagslundeMin familie
18.EfterårsferieVi holder fri
25.StenløseMin familie
29.**Halloween*
November
01.StenløseMin familie
08.SlagslundeDer var engang
13. – 14.**Gruppeweekend*
15.Vi holder fri
22.SlagslundeDer var engang
29.StenløseDer var engang5 års stjerne til Johannes
December
06.StenløseJuleafslutning
Januar 2022
10.**Opstart efter juleferien

Praktiske oplysninger: Vi er både ude (det meste af tiden) og inde på møderne, så tøj på efter vejret, og indesko hvis man ikke vil fryser om tæerne.

Beskrivelse af de mærker, vil tager det næste halve år:

Bæverdammen: Formål med mærket er, at Bæverne lærer iderammen for bæverarbejdet at kende, og de får kendskab til bæveren som dyr. Bæverdammen er rammen omkring bæverenheden, og gennem aktiviteter lærer børnene bævernes liv at kende, samtidig med at de lærer at samarbejde i små grupper.

Kirken: Formålet med mærket er, at Bæverne får en forståelse for kristendommen og lærer deres lokale kirke at kende. Bæverne får et kendskab til Bibelens fortællinger, kirken og dens traditioner.

Min familie: Familien er den trygge ramme om livet for de 6-8 årige børn. Det gælder uanset, om familien består af mor, far og børn, eller om familiemedlemmerne er sammensat anderledes. I bæverflokken er begrebet familie også centralt. Bævere arbejder sammen i små patruljer, som i bæverflokken kaldes bæverfamilier. Målet med mærker er at opleve at man hver især bidrager med noget særligt til et fællesskab, opleve at være en del af et fællesskab.

Der var engang: Bæverne udvikler evnen til samarbejde og til at kunne sætte sig i andres sted gennem at lege sig ind i forskellige roller. Målet med mærket er at tage hensyn til andre gennem det at kontrollere sig selv, fx ved at udsætte egne behov. Og kan udtrykke forskellige følelser, så andre kan se det (fx gennem teater). Spejdere lærer gennem at lege. Det bliver nemmere at leve sig ind i legen, hvis der er magi og fantasi omkring den, og bævere behøver kun få kulisser og lidt indlevelsesevne for at være helt inde i stemningen og fantasirammen. Når fantasien stimuleres, åbner det for tankestrømme og inspirerer til at gå længere, end man ellers ville. Selv i en fantasiverden er der udfordringer, og det er vigtigt at samarbejde for at løse udfordringerne.