Gruppebestyrelse

Gruppebestyrelsen er spejdergruppens bestyrelse og består både af repræsentanter for forældre og spejderledere, som vælges på gruppemødet (vores generalforsamling) i januar/februar.

Gruppebestyrelsen er dem, der sætter retningen for spejdergruppens arbejde og tager de store økonomiske beslutninger.

Der er gruppebestyrelsesmøde ca. 4 gange om året, og derudover deltager gruppebestyrelsen på vores årlige visionsweekend med planlægning og hygge i foråret.

Civile gruppebestyrelse (forældrerepræsentanter m.fl.)

Til gruppebestyrelsen vælger spejdernes forældre en gruppebestyrelsesformand og en række forældrerepræsentanter. Og så har vi en dejlig kasserer, som vi plejer at indsupplere, da hendes spejderdatter for længst er blevet voksen.

Gruppebestyrelsesformand

Peter Jung
Mail: peter@egedal-spejder.dk 
Mobil: 25 39 43 81

Forældrerepræsentanter

Ida Schubert
Mail: ida@egedal-spejder.dk

Anne Thyme Nørregaard
Mail: anne@egedal-spejder.dk

Kasserer

Inge Rasmussen
Mail: kasserer@egedal-spejder.dk
Mobil: 40 63 36 60

Uniformerede gruppebestyrelse (valgt blandt spejderlederne)

Spejderlederne vælger en gruppeleder og en gruppeassistent, som tager sig af gruppens daglige drift.

Gruppeleder

Jesper Holm-Pedersen
Mail: jesper@egedal-spejder.dk
Mobil: 2679 6615

Gruppeassistenter

Lotte Hedegaard
Mail: lotte@egedal-spejder.dk

Lasse Nymand Jakobsen
Mail: lasse@egedal-spejder.dk

Enhedsledere i gruppebestyrelsen

En repræsentant for lederne fra hver enhed (fra familiespejdere til rovere) sidder også med i gruppebestyrelsen.

Se oversigt over frivillige ledere.