Lokalplan 47

Egedal Kommune har udarbejdet et forslag til ny lokalplan for Slagslunde Skole og området omkring skolen.

Lokalplanen er pt. i høring.

Lokalplanen, hvis den vedtages i nuværende form, vil påvirke vores Spejderhytte ved Slagslunde Skole, og begrænse vores udenomsareal væsentligt. Vores græsareal kan blive begrænset til et smalt stykke mellem spejderhytten og flagstangen, hvilket vil gøre det umuligt at lave bål (pga. brandfaren til hytten) og slå telt op. Vi vil heller ikke få mulighed for at bygge med rafter eller andre større aktiviteter.

Gruppen og Grupperådet vil være meget kede af, hvis dette bliver tilfældet og vores areal bliver begrænset. Men vi kan også godt forstå, at man vil udnytte området til flere fritidstilbud. Vi håber dog stærkt på, at man finder en løsning, som giver plads til både nye fritidstilbud samt fastholdelse af eksisterende, som vores spejderarbejde i byen.

Grupperådet indsender på vegne af gruppen, et høringssvar i forbindelse med Lokalplanforslaget, og vi håber at flere forældre også vil give deres mening til kende over for kommunen. Vores høringssvar kan læses her: Høringssvar i forbindelse med Lokalplanforslag 47

Læs mere om lokalplanen på Egedal Kommunes hjemmeside her.

Opdatering 19. august 2017

Der har været afholdt borgermøde, med en god dialog. Kommunen har indikeret flere gange, både på mødet, før og efter, at de er meget opmærksomme på vores ude-arealer, og behov for plads for at kunne lave godt spejderarbejde. Ligeledes har vi modtaget en positiv hilsen fra BMX foreningen, og vi ser meget frem til at arbejde sammen omkring en god udnyttelse af området, som må blive udlagt i lokalplanen.

Vi følger selvfølgeligt op på lokalplanen, når den bliver videre behandlet.

Tak til alle jer, der mødte op på borgermødet, og var med til at repræsentere KFUM-Spejderne.

Opdatering: 15. august 2017

Vi har idag været til møde med kommunen og forelagt vores synspunkter og bekymringer i forhold til et reduceret udenomsareal. Vi har en god dialog med kommunen, og vil meget gerne indgå i en arbejdsgruppe, med fokus på at udnytte arealerne bedst muligt i forhold til de forskellige fritidstilbud i Slagslunde by. Kommunen ønsker ligeledes også at tilgodese så mange fritidstilbud som muligt, og vil holde os orienteret og invitere til yderligere dialog.

 

Spejderhilsen

Grupperådet og alle lederne i Egedal Gruppe