Praktisk

Pris:

Det koster 100 kr. pr. måned at være medlem hos KFUM-Spejderne i Egedal (1.200 kr. om året).

Der er desuden mulighed for at søge gruppebestyrelsen om 40% studierabat på SU-berettigede uddannelser, så kontingentet med studierabat bliver 60 kr. om måneden (720 kr. om året). 

Der kan desuden søges om andre tilskud hos gruppebestyrelsen, fx søskendesrabat.

Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm.
Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring når du er til spejder.

Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.

Kontingentet opkræves månedsvis.

Hvis dit barn gerne vil være spejder, men pengene er små, kan du søge om at få en friplads: www.spejdernet.dk/friplads.

Hos roverne (de over 18-årige) kan der desuden være et klankontingent, som betales seperat ud over kontingentet til KFUM-Spejderne i Egedal. Hos Mr. MacMerphey’s Clan er klankontingentet fx 100 kr. om året, som går ubeskåret til klanens aktiviteter.

Børneattester:

Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser.

Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere.

Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.