Reglement for Mr. Mac Merphey’s Clan

Mødestruktur

  1. Klanen mødes den 2. torsdag i måneden kl. 18:30 til 22:00 med mindre andet er slået op i begivenheder på Facebook. Hvis 2. torsdag i måneden falder sammen med en helligdag, rykkes mødedagen til den næstkommende torsdag. Ligeledes er august mødet rykket til 3. torsdag i måneden, så alle har chance for at komme tilbage fra sommerferie.
  2. Klanmødet startes med klansangen – med mindre vi holder mødet udenbys.
  3. Vi møder uniformeret. Dog ikke hvis vi har planlagt udenbys møde, hvor det ikke er passende at møde i uniform (som oprindeligt i november 2018, hvor mødet skulle have været ølbrygning på Amager). ”Upassende” møder noteres i indbydelsen 😉
  4. Aktivitetsplanen udarbejdes for et kalenderår af gangen på Klanting.  Her fordeles ansvarlig for aktiviteten og madhold til det givende klanmøde. Såfremt aktiviteten byttes om, bibeholdes madholdet, med mindre der er tale om udenbys aktivitet, som fx i januar måned 2020, hvor vi har planlagt at besøge Politihistorisk Museum, og mødeansvarlig også arrangerer spisested i København.
  5. Klanting fastsættes et år frem ad gangen, og afholdes lørdag i 3. weekend i november måned. Klanting 2020 afholdes 21/11 2020.
  6. Julemødet/julemiddagen afholdes som regel i privat hjem. Og det er tradition, at vi spiller pakkeleg efter vi har spist julemiddag. Hver person deltager med en pakke til ca. 25,00 – 30,00 kr. Til julemødet er uniformen ikke påkrævet, men der opfordres til festlig juleudklædning. Denne må dog ikke kommenteres udover komplimenter.

Kommunikation

  1. Begivenheder – dvs. klanmødet – slås op på klanens gruppe på Facebook, senest en uge før mødet, af den ansvarlige, jf. aktivitetsplanen. Svarfrist er søndag inden arrangementet, eller som mødets arrangør sætter fristen.
  2. Der er tilmeldingspligt på Facebook.
  3. Der er bindende tilmelding – dvs. der hæftes for udgift til mad og evt. arrangementet (fx entre m.v.). Der afregnes med madholdet eller udgiftsholderen.

Økonomi

  1. Klankontingent udgør 100,00 kr. og betales forud senest til julemødet til kassereren. Eksempelvis: kontingent for 2019 betales til julemødet 13. december 2018.

   1. Dog er kontingentet for 2021 sat til 0 kr, pga. Corona
  2. Madbudgettet tilstræbes at holdes på 50,00 kr. pr. person eller under. (Jo flere deltagere – jo mere luksuriøs mad). Hver enkelte medtager selv drikkevarer efter smag/behag.
   1. Hvis vi spiser på restaurant eller lignende må der dog beregnes højere udgifter til mad, men dette kommunikeres da ud forinden af mødearrangøren.
  3. Hvis der er deltagerbetaling på et møde, skal det kommunikeres ud forinden af mødearrangøren.