Reglement for Mr. Mac Merphey’s Clan

Klanen mødes hver 2. torsdag i måneden kl. 18:30 til 22:00 med mindre andet er slået op i begivenheder på Facebook. Hvis 2. torsdag i måneden falder sammen med en helligdag, rykkes mødedagen til den næstkommende torsdag. Ligeledes er august mødet rykket til 3. torsdag i måneden, så alle har chance for at komme tilbage fra sommerferie.

Begivenheder – dvs. klanmødet – slås op på klanens gruppe på Facebook, senest en uge før mødet, af den ansvarlige, jf. aktivitetsplanen.

Der er tilmeldingspligt på Facebook.

Der er bindende tilmelding – dvs. der hæftes for udgift til mad og evt. arrangementet (fx entre m.v.). Der afregnes med madholdet eller kassereren.

Klanmødet startes med klansangen – med mindre vi holder mødet udenbys.

Vi møder uniformeret. Dog ikke hvis vi har planlagt udenbys møde, som oprindeligt i november 2018 skulle have været ølbrygning på Amager.

Aktivitetsplanen udarbejdes for et kalenderår af gangen på Klanting. Klanting afholdes lørdag i 3. weekend i november måned – i 2019 svarende til den 16. november 2019. Her fordeles ansvarlig for aktiviteten og madhold til det givende klanmøde. Såfremt aktiviteten byttes om, bibeholdes madholdet, med mindre der er tale om udenbys aktivitet, som fx i januar måned 2019, hvor vi har planlagt at besøge Politihistorisk Museum, og mødeansvarlig også arrangerer spisested i København.

Klankontingent udgør 100,00 kr. og betales forud til julemødet til kassereren. Eksempelvis: kontingent for 2019 betales til julemødet 13. december 2018.

Madbudgettet tilstræbes at holdes på 50,00 kr. pr. person. (Jo flere deltagere – jo mere luksuriøs mad). Hver enkelte medtager selv drikkevarer efter smag/behag.

Julemødet/julemiddagen afholdes som regel i privat hjem. Og det er tradition, at vi spiller pakkeleg efter vi har spist julemiddag. Hver person deltager med en pakke til ca. 25,00 – 30,00 kr.